REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOPEWNIE.COM.PL
§ 1
Informacje podstawowe

 1. Sklep internetowy nopewnie.com.pl/shop/ należy do Patrycji Krygier, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier, ul. Okrężna 6, 83-050 Bielkówko , NIP: 4990561098, Regon: 381715086, telefon: (+48) 889 142 287, e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl
 2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż odzieży szytej pod spersonalizowane zamówienie Klienta przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
 3. Sklep zobowiązuje się do dostarczania Klientowi produktu nowego, wolnego od wad i zgodnego z wytycznymi przekazanymi Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Przedmiot działalności Sklepu jest realizowany na terenie całego świata.
 5. Regulamin określa warunki zawierania umów o sprzedaży szycia odzieży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Wszystkie ceny produktów zamieszczone w sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę bez VAT.
 7. Przedmiotowy Regulamin ma zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem: sklepu internetowego nopewnie.com.pl/shop/, portalu społecznościowego Facebook – facebook.com/nopewniePL , za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram – instagram.com/nopewnie_pl oraz e-mailowo na adres: kontakt@nopewnie.com.pl


§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – oznacza przedsiębiorstwo sprzedające swoje produkty za pośrednictwem: strony internetowej www.nopewnie.com.pl/shop/, portalu społecznościowego Facebook facebook.com/nopewniePL portalu społecznościowego Instagram
  instagram.com/nopewnie_pl oraz pod adresem e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl umożliwiające Klientom zawieranie ze Sprzedawcą umów na odległość;
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą zakupu do celów niezwiązanych z działalnością komercyjną lub zawodową;
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie;
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Sprzedawca – Patrycja Krygier, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier.


§ 3
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia na produkty oferowane przez Sklep można składać poprzez: złożenie zamówienia w sklepie internetowym; wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook – facebook.com/nopewniePL; wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Instragram – instagram.com/nopewnie_PL ; wiadomość elektroniczną na adres – kontakt@nopewnie.com.pl
 2. Zamówienia są przyjmowane całą dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Realizacja zamówień złożonych w dni wolne od pracy będzie rozpoczęta w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono zamówienie.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.
 5. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia zamówienia Sprzedawcy przysługuje prawo do anulowania zamówienia.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed dokonaniem płatności. W takim przypadku prosimy o kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem: wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook – facebook.com/nopewniePL; wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Instragram – instagram.com/nopewnie_pl ; wiadomości elektronicznej na adres – kontakt@nopewnie.com.pl
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.nopewnie.com.pl/shop/ odbywa się poprzez wybranie przedmiotu, podanie wskazanych przy konkretnym produkcie szczegółów personalizujących (jeżeli są wymagane), a następnie dodanie przedmiotu do koszyka w Sklepie. W kolejnym kroku Klient wybiera spośród dostępnych opcji: metodę płatności, sposób dostawy, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia na portalu społecznościowego Facebook odbywa się poprzez pozostawienie prywatnej wiadomości na stronie facebook.com/nopewniePL ze wskazaniem nazwy zamawianego produktu, podanie wskazanych przy konkretnym produkcie szczegółów personalizujących (jeżeli są wymagane). W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wskaże dostępne metody płatności, sposoby dostawy, czas oczekiwania na produkt.
 9. Złożenie zamówienia na portalu społecznościowym Instagram odbywa się poprzez pozostawienie prywatnej wiadomości na stronie instagram.com/nopewnie_pl ze wskazaniem nazwy zamawianego produktu, podanie wskazanych przy konkretnym szczegółów personalizujących (jeżeli są wymagane), rodzaju i koloru materiału. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wskaże dostępne metody płatności, sposoby dostawy, czas oczekiwania na produkt.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@nopewnie.com.pl odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej ze wskazaniem nazwy zamawianego produktu, podanie wskazanych przy konkretnym produkcie szczegółów personalizujących (jeżeli są wymagane), rodzaju i koloru materiału. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca wskaże dostępne metody płatności, sposoby dostawy, czas oczekiwania na produkt.
 11. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności:
  a) zwykły przelew bankowy;
  b) płatność elektroniczna.
 12. Zwykły przelew bankowy należy wykonać na rachunek prowadzony przez mBank o numerze: 69 1140 2004 0000 3202 7817 3877
 13. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PAYPRO S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.


§ 4
Dostawa produktów

 1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia produktu spośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.
 2. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia otrzymania wpłaty za zamówiony produkt.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.
 4. Wysokość opłaty za dostawę produktu jest podawana w trakcie składania zamówienia, w Sklepie oraz w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  a) bezpłatny odbiór osobisty w Bielkówku, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru – bez opłat;
  b) kurier InPost w cenie 16.90 zł na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  c) paczkomaty InPost w cenie 14.90 zł na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. d) Orlen Paczka 12.90zł na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  Ilość zamówionych produktów nie ma wpływu na koszty dostawy.
 6. Koszt wysyłki produktu poza granice kraju ustalany jest ustalany indywidualnie.
 7. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego i opłaconego produktu, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może przesłać ponownie produkt. Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów, na które składają się koszt odesłania produktu do Sprzedającego w wyniku odebrania jej przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z § 4 pkt 5 niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia produktu w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 8) ma prawo zwrócić się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody, w sytuacji gdy dostarczyciel nie sporządził protokołu szkody z własnej
  inicjatywy. Jeżeli sporządzono protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie protokołu szkody w formie tradycyjnej na adres wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub w formie elektronicznej na kontakt@nopewnie.com.pl


§ 5
Zwroty produktów

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbioru produktu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zamówiony produkt jest przygotowany według indywidualnej specyfikacji Konsumenta. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest produktami zindywidualizowanymi, uszytymi według wytycznych Konsumenta, co oznacza, że nie przysługuje od nich prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli masz wątpliwości czy będziesz mógł zwrócić dany produkt skontaktuj się ze Sprzedawcą.
 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w stanie niezmienionym i nie nosi oznak używania.
 4. Jeżeli zamawiasz produkt, który nie jest zindywidualizowany otrzymasz formularz odstąpienia od umowy wraz z zamówionym produktem na stronie: https://www.nopewnie.com.pl/formularz-zwrotu/
 5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu kurierem lub do paczkomatu BQW01M.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy, zwrócić Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Konsument
  przedstawi dowód, że produkt został wysłany na adres z pkt 1 niniejszego Regulaminu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 8. Przy zamówieniu więcej niż jednego produktu, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracany produkt, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.
 9. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy przesłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz odstąpienia na adres: kontakt@nopewnie.com.pl
 10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta, bądź prywatną wiadomością wysłaną poprzez portale społecznościowe Facebook, Instagram.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.


§ 6
Zamówienie według specyfikacji Klienta

 1. Większość naszych produktów jest przygotowywana według specyfikacji Klienta. Produkty wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta, w tym pod jego wymiary nie podlegają możliwości zwrotu. Specyfikacja produktu to: wybór konkretnej długości, rodzaju metek czy koloru wykończenia.  Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy o dokonanie poprawek w razie zaistnienia niezgodności w rozmiarze. Jeśli masz wątpliwości, czy będziesz mógł dokonać zwrotu danego produktu skontaktuj się ze Sprzedawcą.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@nopewnie.com.pl
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1145 ze zm).
 3. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecamy kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem (+48) 889 142 287.
 4. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania od Konsumenta wraz z produktem. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże w formie pisemnej.
 5. Reklamowany produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje od wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Ograniczenia wskazane w ust. 6 nie mają zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wypełnił obowiązku wymiany produktu na wolny od wad lub nie dokonał usunięcia wady.
 8. Konsument może żądać usunięcia wady produktu na wolną od wad albo wymiany. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku uznania reklamacji, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 10. Jeżeli reklamacja nie została uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
 11. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadku zakupu produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku do dnia doręczenia produktu Konsumentowi,
  domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 13. W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Podanie danych Klienta jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne do realizacji zamówienia i zawarcia umowy.
 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.
 5. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 6. Klauzula informacyjna zgodna z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest dostępna tutaj.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory w związku z realizacja umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. W przypadku, gdy próba polubownego zakończenia sporu nie przyniesie oczekiwanego dla Klienta rezultatu spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny.
 3. Spory powstałe między Sprzedającym a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniem Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1575).
 4. Spory powstałe między Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. We wszelkich nieuregulowanych w niniejszych Regulaminie sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 maja 2021 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s. 1) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Krygier, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier, ul. Okrężna 6 83-050 Bielkówko, NIP: 4990561098, Regon: 381715086, e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl , telefon: (+48) 889 142 287;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez nich administrator nie będzie w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zrealizować Twojego zamówienia.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzany w następujących celach:
  a) wykonania umowy, dostarczenia do Ciebie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz administratora z zakresu: obsługi systemu informatycznego, dostawcy (kurierzy, poczta), obsługa płatności internetowej, kancelarie prawne, rachunkowe.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres maksymalnie 5 lat od końca roku, w którym zawarłeś z administratorem umowę, wymagają tego przepisy podatkowe. Dane, które administrator przetwarza na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które było wykonywane przed wycofaniem zgody. Aby, cofnąć zgodę wystarczy, że wyślesz wiadomość elektroniczną lub poinformujesz administratora o tym pisemnie.
 7. W każdej chwili masz prawo do żądania od administratora udzielenia dostępu do Twoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób naruszający przepisy prawa.
 8. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Twoje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jak i profilowaniu.