§ 1. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Promocji jest Sklep internetowy nopewnie.com.pl/shop/ należący do Patrycji Krygier, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier, ul. Dębowa 19a/5 76-004 Sianów, NIP: 4990561098, Regon: 381715086, telefon: (+48) 889 142 287, e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl zwanej dalej No Pewnie
 1. No Pewnie jest odpowiedzialne za przeprowadzenie promocji „20% wraca do Ciebie”, zwanej dalej „Promocją” i jej prawidłowy przebieg.
 2. Promocja trwa w okresie od dnia 07.09.2023 r. do dnia 17.09.2023r. („Okres Promocji“) i przeznaczona jest dla Klientów, którzy przystąpią do Promocji i spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Zasady Ogólne Promocji

 1. Do Promocji mogą przystąpić wszyscy klienci No Pewnie.
 2. Do promocji klienci robiący zakupy w sklepie w dniach 7-17.09.2023r. przystępują automatycznie. Nie muszą zgłaszać chęci uczestnictwa.

§ 3. Przedmiot Promocji

 1. Klienci, którzy dokonają dowolnch zakupów w sklepie No Pewnie w dniach 7-17 września bieżącego roku otrzymają zwrot w wysokości 20% wartości zakupionych produktów na kartę podarunkową.
 2. Cashback zostanie wypłacony w formie kodu zniżkowego na określoną kwotę do wkorzystania w sklepie.
 3. Kod zniżkowy do sklepu nie podlega wymianie na inne środki płatnicze.
 4. Kod zniżkowy będzie miał ważność od 1.10.2023r. do 1.04.2024r.
 5. 20% obliczane jest tylko od ceny zakupionych produktów i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 6. Kod zniżkowy zostanie wysłany w terminie do 7dni robiczych na adres e-mail klienta.
 7. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, Kod zniżkowy wysyłany do klienta zostanie pomniejszony o wartość zniżki uzyskanej przy zakupie.

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres e-mail: reklamacje@nopewnie.com.pl
 2. Składana przez klienta reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu nopewnie.com.pl oraz prawo polskie.

Regulamin promocji “20% wraca do Ciebie”

§ 1. Wprowadzenie

 1. Organizatorem Promocji jest Sklep internetowy nopewnie.com.pl/shop/ należący do Patrycji Krygier, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier, ul. Dębowa 19a/5 76-004 Sianów, NIP: 4990561098, Regon: 381715086, telefon: (+48) 889 142 287, e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl zwanej dalej No Pewnie
 1. No Pewnie jest odpowiedzialne za przeprowadzenie promocji „20% wraca do Ciebie”, zwanej dalej „Promocją” i jej prawidłowy przebieg.
 2. Promocja trwa w okresie od dnia 07.09.2023 r. do dnia 17.09.2023r. („Okres Promocji“) i przeznaczona jest dla Klientów, którzy przystąpią do Promocji i spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Zasady Ogólne Promocji

 1. Do Promocji mogą przystąpić wszyscy klienci No Pewnie.
 2. Do promocji klienci robiący zakupy w sklepie w dniach 7-17.09.2023r. przystępują automatycznie. Nie muszą zgłaszać chęci uczestnictwa.

§ 3. Przedmiot Promocji

 1. Klienci, którzy dokonają dowolnch zakupów w sklepie No Pewnie w dniach 7-17 września bieżącego roku otrzymają zwrot w wysokości 20% wartości zakupionych produktów na kartę podarunkową.
 2. Cashback zostanie wypłacony w formie kodu zniżkowego na określoną kwotę do wkorzystania w sklepie.
 3. Kod zniżkowy do sklepu nie podlega wymianie na inne środki płatnicze.
 4. Kod zniżkowy będzie miał ważność od 1.10.2023r. do 1.04.2024r.
 5. 20% obliczane jest tylko od ceny zakupionych produktów i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 6. Kod zniżkowy zostanie wysłany w terminie do 7dni robiczych na adres e-mail klienta.
 7. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, Kod zniżkowy wysyłany do klienta zostanie pomniejszony o wartość zniżki uzyskanej przy zakupie.

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres e-mail: reklamacje@nopewnie.com.pl
 2. Składana przez klienta reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu nopewnie.com.pl oraz prawo polskie.